19.09.2016

Известување за ново работно време, во скопските експозитури09.09.2016

Соопштение за јавноста

Штедилница Можности со активности за заштита на животната средина09.09.2016

Соопштение за неработен ден06.09.2016

Соопштение за неработен ден01.08.2016

Соопштение за неработен ден04.07.2016

Соопштение за неработен ден