01.10.2015

Соопштение за јавноста

Промена на работното време на експозитурата во Аеродром во Скопје

23.09.2015

Соопштение за јавноста

Штедилница "Можности" - Национален шампион во категоријата “Посветеност кон клиентите”

16.09.2015

Промена на работното време на експозитури во Скопје

22.07.2015

НОВО! Кредит за енергетска ефикасност!!!

28.05.2015

Зголемување на каматните стапки на депозити

30.01.2015

Намалување на каматните стапки на депозити