30.01.2015

Соопштение за јавност

Намалување на каматни стапки на депозити

02.01.2015

Соопштение за јавност

Намалување на каматни стапки на депозити

05 .12.2014

Нови можности кај условите за кредити

28.11.2014

Намалување на каматни стапки на штедни влогови

26.11.2014

Експозитурата во Кичево со ново работно време

 

31.10.2014

Намалување на каматни стапки на штедни влогови