22.07.2015

Соопштение за јавност

НОВО! Кредит за енергетска ефикасност!!!

06.07.2015

Соопштение за јавност

Промена на работно време на експозитури во Скопје

28.05.2015

Зголемување на каматни стапки на депозити

30.01.2015

Намалување на каматни стапки на депозити

02.01.2015

Намалување на каматни стапки на депозити

05 .12.2014

Нови можности кај условите за кредити

28.11.2014

Намалување на каматни стапки на штедни влогови

26.11.2014

Експозитурата во Кичево со ново работно време

 

31.10.2014

Намалување на каматни стапки на штедни влогови