31.10.2014

Соопштение за јавност

Намалување на каматни стапки на штедни влогови

 

01.10.2014

Соопштение за јавност

Намалување на каматни стапки на штедни влогови

01.08.2014

6 Експозитури со ново работно време

 01.04.2014

Намалување на каматни стапки на штедни влогови

24.12.2013

Експозитура Битола со нова локација