Madhёsia e fontit: A A A

THEKSIM JURIDIK

Çdo person që ka qasja deri te web faqja e Kursimores "Mozhnosti" SHPK Shkup në worldwide web (www.moznosti.com.mk), dakordohet me këtë që vijon:

Kursimorja "Mozhnosti" SHPK Shkup rregullisht i azhuron të dhënat të cilat gjenden në web faqe.

Të dhënat e shpallura kanë ekskluzivisht karakter informativ, ashtu që ekziston mundësia e ndërrimit të të dhënave ndërmjet dy azhurimeve.

Për këtë shkak Kursimorja "Mozhnosti" nuk merr asfarë përgjegjësie dhe nuk garanton për saktësin, besueshmërin dhe tërësin e informatave të cilat i përmban wef faqja jonë.

Të dhënat që janë prezente në sajtin/faqen dhe të cilat janë të karakterit informativ nuk lejohet që të përdoren për qëllime tjera.

Kursimorja "Mozhnosti" nuk përgjigjet për dëmet eventuale të cilat janë si pasojë e shfrytëzimit të të dhënave nga ky sajt.

Kursimorja "Mozhnosti" e mban të drejtën që të ndrushon të dhënat të cilat gjinden në sajt në çdo kohë, pa parajmrim paraprak.

Para se të vendosni për cilin do produkt ose shërbim të Kursimores "Mozhnosti" Ju propozojmë që të konsultoheni me personat profesional të Kursimores "Mozhnosti" SHPK Shkup, të cilët Janë të disponueshëm për të gjitha pyetjet në ekspoziturat tona nëpër Maqedoni.

Tërë përmbajtja e web faqes së Kursimores "Mozhnosti" është lëndë e të drejtave autoriale. Shumëzimi, kopjimi, distribuimi dhe shfrytëzimi i tërësishëm ose i pjesërishëm i të dhënave të cilat janë të prezentuara në sajtin e Kursimores "Mozhnosti" nuk është e lejuar pa pëlqimin paraprak të Kursimores "Mozhnosti".

Të gjitha materialet e përgaditura nga ana e Kursimores "Mozhnosti" dhe të postuara në këtë faqe interneti është e lektoruar në bazë të regulativës ligjore

 
Mё lartё