Madhёsia e fontit: A A A

RAPORT DHE TË DHËNA PËR KURSIMOREN MOZNOSTI SHPK SHKUP

 

17.07.2019

Tё dhёnat dhe raportet e Kursimores Mozhnosti deri  mё 30 06 2019

Raporti minimal i kapitalit tё Kursimores Mozhnosti deri mё 30 06 2019

Raportet pёr asetet vetanake tё Kursimores mozhnosti deri mё 30 06 2019

Raporti I te dhenave per nivelin e borxhit per gjysmen e pare te vitit 2019

 

13.05.2019

Tё dhёnat dhe raportet e Kursimores Mozhnosti deri  mё 31 12 2018

Raporti minimal i kapitalit tё Kursimores Mozhnosti deri mё 31 12 2018

Raportet pёr asetet vetanake tё Kursimores mozhnosti deri mё 31 12 2018

Raporti I te dhenave per nivelin e borxhit per gjysmen e pare te vitit 2018

Raport për procesin e menaxhimit të rreziqeve me 2018

 

Data e korrigjimit 01.11.2019

Raport për procesin e menaxhimit të rreziqeve me 2018

 
Mё lartё