Madhёsia e fontit: A A A

23.09.2015

Lajmërim publik

Kursimorja Mozhnosti – Kampion kombëtar në kategorinë “Angazhim ndaj klientëve”

Kursimorja Mozhnosti ishte e nonimuar  nga ana e  RSM Censum për tu pëfshir në European Business Awards për v.2015/16 dhe ka fituar çmimin kampion kombëtar në kategorinë „Angazhim ndaj klientëve“.

Kursimorja jonë ishte njëra ndër përfaqësueset nga Republika e Maqedonisë dhe sëbashku me më shumë se 32.000 institucione të biznesit nga 33 vende të Еvropes ishte e pranishme para komunitetin Evropian të biznesit.

Kursimorja Mozhnosti ështe Institucion Fianaciar me përvoje te gjatë në treg. Misioni jonë ështe që t’ju siguroje mundësi qytetareve, ndërmarjeve të vogela dhe të mesme që t’i realizojn idetë e tyre. Prandaj, ky shpërblim ka një rëndesi shum të madhe për ne, sepse ajo konfirmon angazhimin tonë klienti është  qendër së vëmendjes të punës sonë“, komenton Snezhana Andova, Udheheqësja e Kursimores Mozhnosti .

Çmimi është padyshim një nxitje  për vazhdimësinë në punën e sukseshme, ndërsa Kursimorja Mozhnosti edhe në vazhdim mbetet një partner i besueshëm për konsumatorët.

 

Ecim së bashku
Kursimorja Mozhnosti

 
Mё lartё