09.10.2019

Lajmёrim pёr ditё jo pune

Tё nderuar klient,

Ju lajmёrojm se me rastin e festёs shtetёrore Dita e kryengritjes dhe Dita e Luftёs revulucionare, filjalet e Kursimores Mozhnosti DOO Shkup-ё nuk do tё punojnё nё  11.10.2019 dhe 23.10.2019.

Gёzuar festat!

Kursimorja Mozhnosi

 

05.09.2019

Njoftim per ditёjopune

 

Tёnderuarklientё,

Junjoftojmё se mёrastin e Dita e Pavarsisё, ekspozitura e KursimoresMozhnosti SHPK Shkupnuk do tёpunojёmё 09.09.2019.

 

UrimeFestën!

 

27.08.2019 

Njoftim per ditё jo pune

31.07.2019

Njoftim per ditё jo pune

01.07.2019

 
Ulje ne normat e interesit per depozitat e kursimit

28.06.2019

Njoftim për publikun


21.06.2019

Orarë i ri pune në ekspoziturën GTC – Shkup

29.05.2019

 Kursimorja Moznosti  pjesë e ngjarjes "Ditët e edukimit financiar"