28.04.2017

Komunikatë për ditë jopune

24.04.2017

Komunikatë për shtyp

Kursimorja Mozhnosti mbështet të rinjtë me shpirt sportive

13.04.2017

Njoftim për ditët jopune

10.04.2017

Kursimorja Mozhnosti eshte  nje  pjese e ngjarjes “Java  globale e  parave”

05.04.2017

Njoftim per orarin e ri te punes ne Zyren Aerodrom

31.03.2017

Ulje e normave te interesit per depozitet e kursimit

24.02.2017

Përfito akoma mё shumё rreth kursimores Mozhnosti!

09.02.2017

Kursimorja Mozhnosti investon  në punonjësit e saj

29.12.2016

Kursimorja Mozhnosti pjesë e manifestimit “Sipërmarrësi i vitit 2016”