21.05.2019

Njoftim per ditёjopune

Tënderuarklientë,

Junjoftojmë  se me rastin e Festëssë "ShënKirili dheMetodi", ekspoziturat e kursimores  SHPK Mozhnosti Shkup  nuk do tëpunojnë me  24.05.2019.

Ekspozitura  e GTC nuk do tëpunoj më 25.05.2019 viti ( e shtunë).

Kursimorja Moznosti

 

20.05.2019

Lajmërimpër publikun per e-banking

07.05.2019

Mozhnosti në një ndër më të vizituarit dhe jubile në maratonin e 15-të të Shkupit 2019

24.04.2019 

Njoftim për ditët jopune

13.03.2019

Mozhnosti pjesë e eventit  ‘’Tregu tetmartësor i produkteve artizanale’’