18.01.2021

Lajmёrim pёr ditё jo pune

Tё nderuar klient,

Ju lajmёrojm se me rastin e dhe Festa e Ujit tё bekuar, filialet e Kursimores Mozhnosti DOO Shkup  nuk do tё punojnё mё  19.01.2021.

 

Ecim sё bashku

Kursimorja Moznosti

 

31.12.2020

Lajmërim për ditë jo pune për festat e fundvitit

07.12.2020

Lajmёrim pёr ditё jo pune

08.10.2020

Lajmёrim pёr ditё jo pune

02.11.2020 

Produkt i ri kreditor i Kursimores Mozhnosti