Madhёsia e fontit: A A A

21.05.2019

Njoftim per ditёjopune

Tënderuarklientë,

Junjoftojmë  se me rastin e Festëssë "ShënKirili dheMetodi", ekspoziturat e kursimores  SHPK Mozhnosti Shkup  nuk do tëpunojnë me  24.05.2019.

Ekspozitura  e GTC nuk do tëpunoj më 25.05.2019 viti ( e shtunë).

Kursimorja Moznosti

 
Mё lartё