Madhёsia e fontit: A A A

29.05.2019

Njoftim për Shtyp

 Kursimorja Moznosti  pjesë e ngjarjes "Ditët e edukimit financiar"

 

Nën moton "Edukohuni, zbaviteni", Kursimorja Mozhnosti mori pjesë në aktivitetin qendrore me rastin e "Ditës së shkrimit Financiar", që u zhvillua para pllakës së Ministrisë së Financave më 28.05.2019 v.

Në aktivitet permes  tavolinave të  informimit morën pjesë institucionet e Trupit të edukimit financiar, dmth. Ministria e Financave, Banka Popullore, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe MAPAS. Pjesëmarrës ishin poashtu edhe  bankat, kompanitë e sigurimeve, shtëpitë e kursimit dhe kompanitë e tjera financiare që mbështetën aktivitetin.

Mozhnosti  u prezantua me shtand, ku u promovuan shërbimet dhe produktet ,  theks të veçantë kishte shërbimi i ri elektronik  e-banking.

Në aktivitet si mysafirë, ishin të  ftuar  shkollat ​​fillore dhe të mesme, ku  punonjësit tanë I informuanë për punën që e kryen  kursimorja, ku nxënësit ishin shkurtimisht në gjendje të mësojnë se çfarë është shtëpia e kursimit si një institucion financiar, çfarë u ofron klientëve, çfarë janë depozita kursimi dhe kreditëtë  dhe të ngjashme.

Qëllimi i aktivitetit është përforcimi i edukimit financiar, nxitja e përfshirjes financiare dhe rritja e ndërgjegjësimit dhe mbrojtjs  së  konsumatorëve të shërbimeve financiare.

Me pjesëmarrje  të këtilla , Kursimorja Moznosti  edukon dhe këshillon me stafin e saj kompetent, dhe paraqet produktet dhe shërbimet e saj që vazhdimisht I avanson, në mënyrë që të plotësojnë nevojat e klientëve.

 

 
Mё lartё