Madhёsia e fontit: A A A

24.02.2017

Përfito akoma mё shumё rreth kursimores Mozhnosti!

 

Kursimorja Mozhnosti nё kuadёr tё projektit„Pёrfshirja dhe inovacioni nё mikrofinancimin”, i mbёshtetur nga USAID, filloj me trajnim falas pёr njohuri financiare pёr klientёt e saj nga grupet qёllimore pёr mikro bizneset dhe bujqёsorёt.

Trajnimet pёr bujqit janё dedikuar pёr bujqit individual dhe firmat e vogla bujqёsore tё cilat merren me prodhimin primar bujqёsor dhe tregtise me produkte bujqёsore.

Trajnimet pёr mikro bizneset ju dedikohen pronarёve dhe bizneseve. Tё gjitha mbahen ne nivel lokal nё vendin ku klienti kryhen veprimtarin e vet,               qё tё jetё sa mё e lehtё pёr pjesmarrjen e klientёve tanё nё tё gjithё vendin.  

Trajnimet  janё organizuar pёr dy ditё, tё cilёt punojn rreth  ngritjes sё njohurive themelore tё financave.  Udhёhiqen nga trajnerё me pёrvoje, qёllimi i tё cilave ёshtё edukimi  e huamarrёsve ekzistues tё kursimores.

Disa nga lёndёt e pёrfshira nё trajnim janё:

-       Sistemi financiar nё RM- termat financiare (norma e interest, periudha e shlyerjes, periudha grejs, rifinansimi…)

-       Procesi i miratimit tё kredisё;

-       Llogaritja e interesit tё kredive dhe depozitave;

-       Vendosja e qёllimeve personale financiare;

-       Shpenzimet intelegjente;

-       Planifikimi I tё ardhurave dhe shpenzimeve familjare, rrjedhjen e parave,buxhetin e familjes;

-       Sigurimi nё bujqёsi;

-       Shpenzimet nё kёtё veprimatri, llogaritja e kostos, formimi i cmimit tё shitjes;

-       Plan biznesor pёr bujqёsorёt;

-       Pёrfitime financiare tё anagazhimit dhe zgjerimit;

-       Regjistrimi i bujqёve dhe detyrimet financiare;

-       Penzion bujqёsor;

-       Treguesit bazё tё biznesit.

 

Nёpёrmjet kёtyre trajnimeve Kursimorja punon nё edukimin dhe pёrmirsimin e aftёsive tё klientёve sё saj pёr zhvillimin dhe udhёheqjen e veprimtarive me tё cilat merren. Nёpёrmjet suksesit tё tyre e realizojm misionin tonё pёr tё ndihmuar klientёt mikro nё Maqedoni, jo vetёm nёpёrmejt finansimit,por dhe nёpёrmjet shёrbimeve jo-financirare.

Pёrvojën e deri tanishme mund ta ndajnё klientёt tonё nga regjioni i Tikveshit dhe Ovcepolieto tё cilat morёn pjesё nё mёnyre aktive nё trajnimin tё cilёt pёrsёri sollёn sqarimin e rregullave nё fushёveprimin  e punёs sё tyre qё do tu mundёsoj rrjedhjen mё tё lehtё tё aktiviteteve tё tyre.

Nё periudhёn e fundit, si pjesё e kёtij proekti, do tё paraqiten dhe trajnime tё tjera tё llojëve tё ndryshme tё temave, pёr tё cilat klientёt tane do tё jenё tё informuar nё kohё qё tё mund tё aplikojnё pёr pjesmarrje.

Ngritjen e nivelit tё arsimit pёr klientёt tanё, mbёshtetjen dhe kёshillimin e klientёve pёr arritje sa mё tё suksesshme tё veprimtarive tё tyre ёshtё njё nga pёrgjegjёsite tona shoqёrore.

Kursimorja Mozhnosti, si institucion i pёrgjegjshёm shoqёqor, përmes shёrbimve shtesё papagesë dhe që distancohet nga instuticonet tjera tё tregut pёr atё cfar u mundёson  klientёve sё saj dhe investon nё zhvillimin e tyre afatgjatё.

 

Ecim sё bashku,

Kursimorja Mozhnosti.

 
Mё lartё