Големина на фонт: A A A

Штедилница Можности ДОО Скопје

Бул."Јане Сандански" 111, СкопјеМатичен број:                                                                                           5430500

Тел:                                                                                               ++389 2 2401051

Fax:                                                                                              ++389 2 2401050

www:                                                                                   http://moznosti.com.mk

e-mail:                                                                             contact@moznosti.com.mk

Број на вработени:                                                                                          111

Ревизорска куќа:                                                              MOORE STEPHENS SKOPJE

Примарна мрежа:                                                              Opportunity International

Второстепена мрежа:                                                                                       MFC
                                                                                          (MICROFINANCE CENTRE
                                                                                  for Central and Eastern Europe
                                                                              and the New Independent States)

 

Ажурирањето се врши на месечно ниво.
Ажурирано: 01.04.2021

 
Кон врвот