Madhёsia e fontit: A A A

11.05.2018 

Lajmërim për publikun

Mozhnosti pjesë e evenimentit “Ditët e arsimit financiar”

Kursimorja Moznosti është pjesë e evenimentit publik “Ditët e arsimit financiar” që do të mbahet prej 11-13.05.2018 në City Mall Shkup në organizim me trupin koordinativ të institucioneve regullatore për arsimim financiar në Maqedoni, Banka Popullore e Maqedonisë, Ministria e Financave, Agjencioni për supervizion të sigurimeve, Komisioni i letrave me vlerë dhe Agjencioni për supervizion të sigurimit penzional të finacuar plotësisht.

Qëllimi i këtij evenimenti është të vënit theks në edukimin finaciar tek njerëzit, ngritja e faktorit transparencë dhe ngritja e nivelit dhe vetëdijësimit të përgjithshëm për arritje më të madhe të arsimit financiar.

Me pjesëmarrje në evenimente të këtij lloji, Kursimorja Mozhnosti  si një institucion i përgjegjshëm social, edukon dhe këshillon, ndërsa njëkohësisht edhe prezanton produktet dhe shërbimet e saj të cilat vazhdimisht i avancon, e gjitha me të vetmin qëllim plotësimin e nevojave të klientëve.

 

Ecim së bashku,

Kursimorja Mozhnosti

 
Mё lartё