Madhёsia e fontit: A A A

LAJMëRIM për klientët

Kursimorja Mozhnosti DOO-Shkup i njofton klientët e saj se puna që bën është plotësisht në pajtim me rregullativat e reja ligjore dhe u bën thirje që në ekspoziturat amë ti marin planet e reja amortizuese.

Kursimorja Mozhnosti DOO - Shkup

Ecim së bashku

 
Mё lartё