Madhёsia e fontit: A A A

Kredia Jonxhe 

Shuma

deri më 13.500 EUR / 810.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 60 muaj

Grejs periudha

deri ne 6 muaj

Përqindja nominale e interesit

7% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

1,25% - 1,5%

Provizion për administrim

0,575% - 0,825%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

1.  deri më 4.000 EUR / 240.000 MKD
Pa garantus(MKS) ose 1 person fizik u nёnshkruajtur nё kambial ose 1 person fizik me  ndales administrative ose 1 person fizik me kambial me akt tё notarizuar ose ni person fizik me MKS

2.  4.001 – 7.500 EUR / 240.001 – 450.000 MKD
2 persona fizik tё nёnshkruajtur nё kambial ose 1 person fizik me ndales administrative ose 1 person fizik me kambial  me akt tё notarizuar ose njё person fizik me MKS

3.  7.501 – 13.500 EUR / 450.001 – 810.000 MKD
3 persona fizike me kambial ose 2 persona fizike me ndales administrative  ose 2 persona fizike me kambial  me akt tё notarizuar ose 2 persona fizikё me MKS

Përndryshe kolateral - peng apo peng

 

Kredia mundet tё sigurohet edhe me garancion USAID

Dokumentacioni

Listë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner

Mënyra e pagesës      

përshtatur për nevojat e klientit

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill Kosto

196.000 МКД

7%

60 muaj

1.25%

0.575%

4.487,00 МКД

200 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 271.670,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё