Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Potrosuvacki

 Target grupi

 Tё punёsuar nё SHA, Buxhet, RRP dhe SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr Kursimoren.*

Shuma

deri më 1.500.000 MKD

Afati i pagesës

95 muaj

Grejs

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

prej 5% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

prej 8,954%

Shpenzim manipulues

0%

Provizion për administr

prej 0.181% - 0,258%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Me ose pa garant mvarësisht prej shumës se kredisë (me Ndalesë Administrative ose Kontratë e Solemnizuar e kredisë)

 

Dokumentacioni

Letёr njoftim,ndales administrative dhe vёrtetim pёr rrogёn

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore

*Informacion pёr SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr  Kursimoren Mozhnosti mund tё merren nё filijalet e Kursimores.

 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

240.000 MKD

5%

95 muaj

0,00%

0,181%

3.498MKD

9,005%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 332.354,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2020.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё