Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Habitat

për efikasitet elektrik

Shuma

deri 600.000,00 MKD

Afati i pagesës

deri 95 muaj

grejs

3  muaj

Norma vjetore e interesit nominal

5% vjetore

Norma vjetore e shpenzimeve totale (NShT)

nga 8,165%

Shpenzim manipulues

0%

Provizioni mujorë për menaxhim

0.136%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Pa garantues,(Kambial) ose NA nga klienti  ose pa garant(KSK) ose 1 PF nenshruar ne kambial ose KSK me 1 garant ose 1 PF me NA

Dokumentacioni

Në varësi të veprimtarisë  nga e cila aplikuesi fiton te ardhura

Pagesa

-Pagesa bëhet drejtëpërdejt ose kontraktuesit ne bazë të nje fature

-Librez kursimi ose Logari transakcionale

Mënyra e pagesës     

Pёrshtatur pёr nevojat e klientit

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

120.000,00 MKD

5%

60 muaj

0%

0%

2.428,00 MKD

8.192%

200MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 145.649,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2020.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё