Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Amvisërie

Shuma

deri 420.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 60 muaj

Përqindja nominale e interesit

10% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

nga 16,459%

Shpenzim manipulues

1.5%

Provizion për administrim

0,238- 0,336%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Pa garantus(MKS) Person fizik I nёnshkruajtur nё kambial ose person fizik me ndales administrative ose person fizik me kambial me akt tё notarizuar ose person fizik me MKS.

Dokumentacioni

Listë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner

Mënyra e pagesës

Pёrshtatur pёr nevoiat e klientit

 Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

150.000 MKD

10%

60 muaj

1.5%

0.237%

3.543.00 MKD

16.459%

200 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 214.830,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2019.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё