Madhёsia e fontit: A A A

DEPOZITË NE DENARE I INDEKSUARA NË EURO

Ky lloj kursimi mundet të jetë vetëm i afatizuar  edhe atë në  periudhë prej 6, 12, 18 dhe 24 muaj.

Shuma e pagesës minimale te depozite në denare i i ndeksuara në euro 1.000,00 denarë.

Te depozite ne denare i indeksuara në euro deponuesve u mundësohet që interesin të ia shtoje shumës së kursyer në ditën e maturimit ose ta marë për çdo muaj.

Te depozite ne denare i indeksuara në euro bëhet indeksim në situatë të devalvimit të denarit mbi 5% sipas kursit mesatar të Bankës Popullore.

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё indeksuara nё euro nuk do tё hapen pas 01.07.2017. Depozitё nё denarё e indeksuar nё euro aktualet do tё riafatizohen pas 01.07.2017, dhe do tё jenё me kёto norma interesi dhe atё:

Afati

Lloji I normёs sё interesit

Normёs sё interesit

në 6 muaj

Fikse

0,75%

në 12 muaj

Fikse

1,50%

në 18 muaj

Fikse

1,75%

në 24 muaj

Fikse

2,00%

 

Fondi për sigurimin e depozitave mbulon dëmin për depozitat në kundër vlerë në denarë deri më 30.000 euro.  

Kushte të përgjithshme për punë me depozita për persona fizik

Kontakti:

 
Mё lartё